logo

MÖMİNLƏRİN


Allah təmizlənənləri sevir

Allah insanlara yol göstərici kimi göndərdiyi Quranda iman gətirən qullarını "təmiz ağıl sahibləri" adlandırmışdır. Müsəlmanlar vicdanlarına və Qurana tabe olduqları, Allahı razı salmağa çalışdıqları və Ona könüldən təslim olduqları üçün düşüncələri aydın və səmimidir...

Maidə surəsi,4

Səndən onlara nəyin halal edildiyini soruşurlar.De:“Təmiz nemətlər və Allahın sizə öyrətdiyindən öyrədib əhliləşdirdiyiniz yırtıcı heyvanların ovladıqları sizə halal edildi.Onların sizin üçün tutub gətirdiklərindən yeyin və (ova göndərərkən) onların üzərində Allahın adını çəkin.Allahdan qorxun!...

blog-1

Möminlər maddi və mənəvi pisliklərdən uzaqdırlar

O kimsə ki, malını (Allah yolunda) verir, (günahlardan) təmizlənir. (Leyl surəsi, 18)

blog-4

Təmizlik anlayışında Quran əxlaqına zidd olan düşüncələr

Mömin təmizliyi ibadət məqsədi ilə,Allah üçün edər.

blog6

Təmizlik cənnət əhlinin xüsusiyyətidir

Uca Allah möminlərin cənnətə də dünyadaki kimi tərtəmiz girəcəklərini bildirmişdir.